Misiunea și viziunea școlii

“Unitate prin diversitate”

Școala Gimnazială Nr. 66 își propune:

- Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;
- Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv;
- Să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;
- Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;
- Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;
- Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii;
- Să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.

BINE AȚI VENIT

Descoperiți programele noastre educaționale pentru copii.

Școala Gimnazială Nr. 66 își propune garantarea unui parcurs educațional individualizat pentru fiecare elev indiferent de mediul din care provine, respectând nevoile particulare prin asigurarea respectului pentru diversitate și a unui mediu tolerant în procesul educațional.

Untitled-2
CLASA 0

Integrarea elevului în colectiv este mai ușoară, iar cunoștințele sunt prezentate într-un mod adaptat vârstei.

CICLUL GIMNAZIAL

Clasele dotate cu table interactive și laboratoare de care dispunem ne ajută să obținem performanțe pe termen lung.

ȘCOLARI

Cadrele didactive utilizează cele mai moderne mijloace de învățare, ce ajută elevul să înțeleagă mai bine noțiunile specifice ciclului primar.

LIMBI STRĂINE

Cunoașterea unei limbi străine a devenit o necesitate în societatea modernă. Școala 66 oferă cursuri de limbi străine de la cele mai fragede vârste.

Proiecte și Programe

ACTIVITĂȚI & PROGRAME

PROIECTE
  • Proiect Caritabil Dăruiește o speranță de Crăciun
ACTIVITĂȚI
  • Natura sub lupă
PROGRAME
  • Educație rutieră educație pentru viață