STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022

Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 încep luni, 13 septembrie 2021.

Anul școlar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni).

I. Semestrul I (13 septembrie 2021 - 14 ianuarie 2022), structurat astfel:

[Cursuri] 13 septembrie 2021 - 22 octombrie 2021.

[Vacanță] 23 octombrie - 7 noiembrie 2021: elevii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.

[Cursuri] 8 noiembrie 2021 - 23 decembrie 2021: cursurile se reiau și se desfășoară potrivit măsurilor de ordin sanitar prevăzute aici.

[Vacanță] 24 decembrie 2021 - 2 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal.

[Vacanță] 24 decembrie 2021 - 6 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul preșcolar și primar.

[Cursuri] 3 - 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal)

[Cursuri] 10 - 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul preșcolar și primar).

II. Semestrul al II-lea (17 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022)

[Cursuri] 17 ianuarie 2022 - 14 aprilie 2022

[Vacanța de primăvară] 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022

[Cursuri] 2 mai 2021 - 10 iunie 2021

[Vacanța de vară] 11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 - 2023.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Proiect de dezvoltare insituţională 2017-2021