Metodologie de inscriere in invatamantul primar anul scolar 2021-2022

Calendarul inscrierii in invatamantul primar anul scolar 2021-2022

Circumscriptie scolara

Plan de scolarizare propus pentru clasa pregatitoare 2021 / 2022: 3 clase – 66 elevi

Criteriile generale de departajare:

 • 1. Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • 2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • 3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • 4. Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice de departajare:

Criteriul Documentul doveditor
1. Bunicii sau rude apropiate ale preșcolarului au domiciliu în circumscripția unității școlare și se ocupă de îngrijirea copilului. Copie BI/CI a bunicilor/rudelor precum și copii ale actelor care atestă gradul de rudenie (certificate de nastere, căsătorie). Declarație pe propria răspundere părinte.
2. Locul de muncă al părinților / al unui părinte / susținătorilor legali se află in circumscripția instituției noastre de invățământ Adeverință de la locul de muncă cu precizarea adresei.
3. Copilul frecventează una din grădinițele cu care școala desfăsoară activități educative comune Adeverință din care să reiasă ca viitorul elev frecventează grădinița cu care se desfăsoară activități educative comune
4. Unul dintre parinții copilului a absolvit unitatea școlară Copie dupa actele de studii

Activitati specifice clasei pregatitoare

Programul de evaluare a dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani, in perioada 01.09.2021 - 31.12.2021 si care nu au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate este in intervalul 22.03 - 27.04.2021, pentru programare CMBRAE: Tel. 031.805.50.40 sau 031.805.56.98 si Email: evaluareCP2021@cmbrae.ro;

Programul de completare si validare a cererilor tip de inscriere, conform metodologiei, zilnic in intervalul orar 8:00 - 18:00 (Luni - Joi) si 8:00 - 17:00 (Vineri)

Numărul de telefon TelVerde 0800.816.021 va fi disponibil incepand cu data de 04.06.2021, de luni pana joi in intervalul orar 8.00 – 16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00.

Numar de telefon contact: 021.255.4580, Email: scoala_66@yahoo.com

Documente necesare inscrierii:
 • CERERE – TIP DE ÎNSCRIERE
 • 2 COPII C.I. PĂRINȚI / TUTORI LEGALI + ORIGINALUL CELUI CARE FACE ÎNSCRIEREA (pentru certificare „Conform cu originalul”)
 • 2 COPII CERTIFICAT NAŞTERE COPIL + ORIGINAL (pentru certificare „Conform cu originalul”)
 • Foto-copie a hotărârii judecătoresti definitive din care să rezulte modul în care se excercită autoritatea părintească, unde a fost stabilit domiciliul minorului, în cazul parintilor divorțați
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09.2021 - 31.12.2021, inclusiv
 • 2 DOSARE PLASTIC
 • RECOMANDARE C.M.B.R.A.E. (dacă este cazul)
 • DOCUMENTE CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE ( pentru înscrierea în altă unitate decât cea de circumscripţie)

Art 13 (9) din Metodologie Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

Art 15 (1) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

Art 15 (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Art. 49. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.


Clase pregătitoareActivități


Conform Metodologiei de Inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019,

art. 13(8): “Unitățile de învățământ vor informa părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.”

art. 15 (1),(2): (1)În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ. (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.